Keuze gemaakt?

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Wees welkom!

Heb jij havo, havo/vwo of vwo-advies en wil je naar het Lorentz Lyceum? Momenteel is het niet mogelijk om je aan te melden voor de brugklas van schooljaar 2024/2025. De centrale aanmeldweek voor de eerste klas is voorbij. Heb je toch nog vragen over aanmelden voor de eerste klas of voor OPUS, stuur dan een mail naar info@lorentzlyceum.nl.
 

Tussentijds instromen

Wil je overstappen van een andere school naar het Lorentz Lyceum? Je kunt bij ons instromen in leerjaren 2 tot en met 6. Je bent dan een zij-instromer. Bij een plaatsing van zij-instromers houden we rekening met:
 

  • Geschiktheid voor de opleiding (jaarlaag/niveau/vakkenpakket).
  • Plaats op de betreffende opleiding en inpasbaarheid binnen de klassensamenstelling.
  • Individuele omstandigheden van kind en/of gezin.
     

Aanmeldingen plaatsen we op een wachtlijst. We kijken naar alle aanmeldingen in de volgorde waarin we ze hebben ontvangen. Daarbij houden we rekening met de genoemde punten. Bij aanmelding krijgt iedereen een bewijs, maar dat is geen bewijs van plaatsing. Vaak kunnen wij pas aan het einde van het schooljaar vaststellen of er plaats is in het gewenste leerjaar op het gewenste niveau. Dit komt door het beperkte aantal plaatsen, maar ook omdat we pas bij de overgangsvergaderingen aan het einde van het schooljaar precies kunnen zien hoeveel leerlingen er in de groepen zitten.