Keuze gemaakt?

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Gefeliciteerd!

Je hebt de knoop doorgehakt. Je hebt havo, havo/vwo of vwo-advies en kiest voor het Lorentz Lyceum. We hopen dat we jou snel in onze relatief kleine middelbare school zien rondlopen! Je kan je bij ons aanmelden in de centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024. 

Je kan je op de aanmeldpagina inschrijven. Als je vragen of hulp nodig hebt bij het invullen van het aanmeldformulier, neem dan contact op met onze administratie:

  • Mail naar administratie@lorentzlyceum.nl
  • Bel naar (026) 320-2850 en vraag naar de administratie.
  • Of kom langs op onze school op woensdag 27 maart tussen 15.00 en 17.00 uur. Dan kunnen we persoonlijk helpen bij het invullen van het formulier. Let er dan op dat je de juiste documenten meeneemt.

Zo werkt het: de centrale aanmeldweek

Tijdens de centrale aanmeldweek van 25 tot en met 31 maart 2024 meld je je bij ons aan. Jouw ouder(s)/verzorger(s) vullen dit aanmeldingsformulier in. Heb je havo/vwo-advies? Dan meld je je aan voor de kansklas, zodat we kunnen kijken welke richting het beste bij je past. Wil je de tweetalige leerroute (tto) volgen? Voor tto-havo heb je een havo of havo/vwo-advies nodig. Voor tto-vwo geldt een eenduidig vwo-advies. 

De aanmelding is compleet met het adviesformulier van de basisschool. Zonder dit bestand kunnen we de aanmelding helaas niet verwerken. Van jouw basisschool ontvangen wij:

  • een OnderwijsKundig Rapport (OKR)
  • de scores uit het LeerlingVolgSysteem (LVS)
  • het advies van de doorstroomtoets

De toelatingscommissie bespreekt alle aangemelde leerlingen. Verder willen we graag dat je de Nederlandse taal beheerst op ten minste B1-niveau. Ook praten we nog met jouw basisschool, want we leren je graag kennen! 

Het Lorentz Lyceum biedt ook onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen binnen OPUS. Voor het aanmelden voor OPUS gelden andere voorwaarden.

Tussentijds instromen

Wil je overstappen van een andere school naar het Lorentz Lyceum? Je kunt bij ons instromen in leerjaren 2 tot en met 6. Je bent dan een zij-instromer. Bij een plaatsing van zij-instromers houden we rekening met:

  • Geschiktheid voor de opleiding (jaarlaag/niveau/vakkenpakket).
  • Plaats op de betreffende opleiding en inpasbaarheid binnen de klassensamenstelling.
  • Individuele omstandigheden van kind en/of gezin.

Aanmeldingen plaatsen we op een wachtlijst. We kijken naar alle aanmeldingen in de volgorde waarin we ze hebben ontvangen. Daarbij houden we rekening met de genoemde punten. Bij aanmelding krijgt iedereen een bewijs, maar dat is geen bewijs van plaatsing. Vaak kunnen wij pas aan het einde van het schooljaar vaststellen of er plaats is in het gewenste leerjaar op het gewenste niveau. Dit komt door het beperkte aantal plaatsen, maar ook omdat we pas bij de overgangsvergaderingen aan het einde van het schooljaar precies kunnen zien hoeveel leerlingen er in de groepen zitten.

Loting

Houd er rekening mee dat er de laatste jaren een loting plaatsvond. Er waren meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen. Maar we laten de school niet groter worden, omdat jouw ontwikkeling voorop staat. Wij willen de juiste begeleiding en kwaliteit bieden. Met aandacht voor jou en je klasgenoten, zodat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. 

Voor de zekerheid kun je aangeven welke school jouw tweede keuze is. Als dat een school is van onze Gelderse onderwijsgroep Quadraam, dan kun je daar zeker terecht als je voor het Lorentz wordt uitgeloot. De andere Quadraam-scholen zijn: Candea College, Liemers CollegeOlympus CollegeBeekdal LyceumMontessori College ArnhemStedelijk Gymnasium Arnhem of Lyceum Elst. Uiteraard moet jouw basisschooladvies wel overeenkomen met de onderwijsniveaus van de school van jouw tweede keuze én voldoe je aan hun aannamebeleid.