Zin in een uitdaging?

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

OPUS

Leer je snel, word je blij van uitdagingen en vind je het leuk om dingen uit te vogelen? Dan is OPUS wat voor jou! Het is onze leerroute voor hoogbegaafde leerlingen. Je krijgt de ruimte om al jouw specifieke talenten en eigenschappen te ontdekken en naar een hoger niveau te tillen. Bij OPUS kun je laten zien wat jij kan. We hebben binnen de school een eigen plek. Daardoor leren OPUS-leerlingen elkaar snel kennen.

Voor wie?

Je bent een doorvrager, een waarnemer, snel van begrip en je hebt het vermogen om buiten de bestaande kaders te denken. Waarschijnlijk heb je op de basisschool weinig moeite hoeven doen. Je wil graag worden geprikkeld in leerstof, in onderzoek, in je creativiteit, originaliteit en doorzettingsvermogen. Wij dagen je uit om net een stapje meer te zetten dan je gewend bent. Sowieso kun je net als onze andere leerlingen kiezen voor een extra vak zoals Chinees of Klassieke Vorming. Leerlingen die Klassieke Vorming kiezen, volgen de gymnasiumroute.

Onderwijs

OPUS is een onderwijsprogramma voor de eerste drie jaar van onze middelbare school. In het vwo-lesprogramma komt in vier lesdagen veel aan bod in een hoog tempo. De vijfde schooldag is een projectdag. Daarop is alle ruimte voor uitdagingen, keuzes, vaardigheden, creativiteit en ontwikkeling. Je hebt zelf veel invloed op het rooster van die dag. Zo kun je kiezen voor sport, kunst, creatieve activiteiten, muziek, challenges en eigen projecten. Ook is er aandacht voor vaardigheden en groepsvorming. In de derde klas staat de projectdag ook in het teken van de profielkeuze voor de bovenbouw.

Na de derde klas (OPUS 3) stroom je door naar de reguliere bovenbouw vwo (atheneum of gymnasium). Soms gaan leerlingen naar de bovenbouw van de havo als dat beter bij hen past. 

Begeleiding op maat

Bij OPUS helpen wij je om te plannen en persoonlijke doelen te stellen. Je krijgt hulp van een docent-coach. Zo leer je zelfstandig werken, weet je beter hoe je met anderen kunt omgaan en leer je verantwoordelijkheid dragen.

Bijzondere activiteiten

Je doet mee met OPUS-doet-dagen, waarin je out of the box mag denken en doen. Zo verzin je zelf een geldinzamelingsactie voor het goede doel en doe je vrijwilligerswerk waarbij je je een dag inzet voor de maatschappij, natuur en/of medemens.

Toelating

We hebben elk jaar plek voor maximaal 20 leerlingen. Je kunt worden toegelaten als je:

  • minimaal 9 jaar oud bent.
  • klaar bent met de lesstof van de basisschool.
  • een IQ van minimaal 125 hebt (Dit blijkt meestal uit een WISC V-test, maar een KIQT+ of SON-R mag ook. Het verslag van de test mag niet ouder zijn dan 2 jaar en bevat ook handelingsadviezen en testobservaties).

Meedoen of meer weten?

Bij serieuze interesse kun je een dag meelopen met OPUS 1 om te kijken of OPUS iets voor jou is. Het meelopen van gastleerlingen vindt plaats rond februari. Meld je aan bij afdelingscoördinator Hilde Koehorst. Met vragen over deze leerroute kun je ook bij haar terecht: h.koehorst@lorentzlyceum.nl.