Extra activiteiten

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Geld voor leuke dingen

Alle middelbare scholen krijgen een bepaald bedrag van de overheid. Dat bedrag dekt alle kosten van een schooljaar. Maar dat geld is niet bedoeld voor extra activiteiten zoals een reis, activiteit of excursie. Daarom vragen wij, net als veel andere scholen, een vrijwillige ouderbijdrage. Dan kunnen wij onze leerlingen iets extra’s (blijven) bieden.

Kosten zo laag mogelijk

We stellen elk jaar samen met de ouderraad en de medezeggenschapsraad de algemene ouderbijdrage, het programma van reizen, excursies, activiteiten en de hoogte van de verschillende bedragen vast. Het spreekt voor zich dat wij de kosten zo laag mogelijk willen houden.

Ouderbijdragen zijn vrijwillig. Leerlingen worden nooit uitgesloten van deelname als de ouderbijdrage niet wordt voldaan. Maar zonder deze hulp kunnen we niet alles blijven aanbieden. Voor iedere reis, excursie of activiteit kijken we of er voldoende budget is. Als er te weinig bijdragen zijn, zeggen we in het uiterste geval de acttiviteit af.

Ouderbijdrage voor tweetalig onderwijs

Ook voor tweetalig onderwijs vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. De overheid vergoedt deze leerroute namelijk niet. Het geld gaat naar de inzet van ‘native speakers’, extra lessen Engels en de kosten van examens en programmaonderdelen.

Facturering

Aan het begin van het schooljaar krijgen ouder(s)/verzorger(s) het verzoek de ouderbijdrage te voldoen via het digitale Schoolloket. In een e-mail staat een link met het verzoek de factuur te betalen. Als je vragen hierover hebt, kan je mailen naar schoolloket@lorentzlyceum.nl. Daar kan je ook terecht als je een betalingsregeling wil treffen. 

Tegemoetkoming in de studiekosten

In sommige gezinssituaties kunnen de kosten een (te) zware wissel trekken op het gezinsbudget. Onder bepaalde voorwaarden is tegemoetkoming in de studiekosten mogelijk. 

  • Voor ouders van leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs is er een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze is ondergebracht bij het kindgebonden budget van de Belastingdienst. Kijk op toeslagen.nl of op www.leergeld.nl/ouderinfo voor meer informatie.
     
  • In sommige gevallen kan het goed zijn om te overleggen met Stichting Leergeld. Deze stichting richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen.
     
  • Leerlingen uit Arnhem, Rheden en Rozendaal met een Gelrepas ontvangen van de gemeente een extra tegoed op hun pas voor het aanschaffen van schoolspullen.