Samen praten

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Leren van elkaar

Op het Lorentz Lyceum vinden we het belangrijk dat we van elkaar leren. We gaan dan ook graag in gesprek met leerlingen, ouders en met elkaar. We staan open voor feedback en delen ideeën om ons onderwijs te verbeteren.

Leerlingenraad

We hebben een actieve leerlingenraad. Daarin zitten scholieren uit verschillende jaren. De raad heeft meerdere commissies zoals de feestcommissie, de schoolband, de schoolkrant en de GSA.

De leerlingenraad wil graag bijdragen aan de sfeer in de school. Dit doen we door de school te versieren rond kerst, maar ook door activiteiten te organiseren zoals een rozenactie tijdens Valentijn, een talentenshow, een voedselinzamelingsactie voor de Voedselbank en een bingo voor alle leerlingen (en docenten).

Om direct contact te krijgen met de leerlingenraad kun je mailen naar: leerlingenraad@lorentzlyceum.nl of gebruik de tipbox bij onze kantine.

Klankbordgroepen

Vier keer per jaar nodigen we klassenvertegenwoordigers van de onderbouw en bovenbouw uit om mee te denken en ideeën te delen over de dagelijkse gang van zaken. Deze klankbordgroepen horen meer over nieuwe ideeën, evalueert en geeft aan waar leerlingen tegenaan lopen.

Ouderraad

In de ouderraad zitten ouders die meedenken over onze school. Ze komen vier keer per jaar samen. De ouders leveren zelf input voor de agenda van die bijeenkomsten. Als je iets wil vragen of doorgeven aan de ouderraad, mail dan naar: orlorentzlyceum@gmail.com.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten docenten, twee leerlingen van de leerlingenraad en ouders. De MR denkt en spreekt mee over het beleid en de uitvoering van het onderwijs. De verantwoordelijkheid ligt bij onze directie. De uitvoering van het beleid heeft vaak invloed op leerlingen, docenten, medewerkers en ouders. Daarom is bij wet vastgelegd dat zij inspraak hebben op het beleid (wet op medezeggenschap).