Begeleiding en ondersteuning

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Wij zijn er voor jou

We willen dat iedereen zich op onze school thuis voelt. Daarom bieden we goede begeleiding en ondersteuning. Van hulp bij het plannen voor een toetsweek tot begeleiding bij persoonlijke problemen. We hebben veel mensen in huis die jou kunnen helpen. We hopen echt dat jij gebruikmaakt van alles wat we aanbieden zodat jij een fijne middelbareschooltijd hebt. Je staat er nooit alleen voor!
 

Schoolondersteuningsprofiel

Als onze ondersteuningsmogelijkheden niet voldoende zijn, zoeken we samen naar een oplossing. Mogelijk buiten de school. Vanuit de gemeente is een wijkcoach aangesloten op het ondersteuningsteam. Ook werken we nauw samen met de schoolarts, het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en hulpverlenende instanties. Het volledige overzicht van de basisondersteuning en lichte ondersteuning die het Lorentz Lyceum kan bieden, staat in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) onder documenten.