Heb je het al gehoord?

Mobieltjes uit de klas

Mobieltjes uit de klas

Vanaf 1 januari 2024 zijn mobiele telefoons niet meer toegestaan in de klas. Demissionair minister Dijkgraaf heeft dit eerder dit jaar aangekondigd.

Het is van groot belang dat leerlingen zich in hun leeromgeving kunnen concentreren en betrokken kunnen zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gebruik van mobiele telefoons hier afbreuk aan doet. Vooral sociale media en andere apps leiden af van de lesstof en verstoren sociale interactie in de klas.

Alle bij Quadraam aangesloten scholen volgen de richtlijn van het ministerie van OC&W met het verschil dat Quadraam ook het gebruik van mobiele telefoons voor educatieve doeleinden verbiedt. Vóór de kerstvakantie beslissen we met de Medezeggenschapsraad hoe we bij ons op school verder vorm geven aan deze maatregel. Zodra we dat weten zullen we dat communiceren.