Helpende hand

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Extra ondersteuning

Als jij extra ondersteuning nodig hebt, kijkt ons ondersteuningsteam wat voor jou het best passend is. Het ondersteuningsteam bestaat uit de schoolpsycholoog, de trajectklasbegeleider, ondersteuningsexperts en de ondersteuningscoördinator.

Wekelijks overleg

Het ondersteuningsteam komt wekelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken. De mentor en de betreffende jaarlaagcoördinator worden natuurlijk ook betrokken bij de begeleiding. 

Hulp in de klas

De ondersteuning geven we bij voorkeur in de klas en waar nodig daarbuiten. Als er meer nodig is dan wij met docenten en mentoren in een klas-setting kunnen bieden, kijkt het ondersteuningsteam welke vorm van andere (extra) ondersteuning mogelijk is op school en hoe deze wordt ingezet. Betrokkenheid van ouders/verzorgers is hierbij van groot belang. Hun stimulerende, ondersteunende (en soms ook controlerende) rol is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de begeleiding.