Hulp bij leerproblemen

Ken jezelf

Verbind verschillen

Ontdek de wereld

Leeruitdagingen

Onze remedial teachers begeleiden leerlingen die moeite hebben met bepaalde aspecten van het leren. Er kunnen leerproblemen zijn op het gebied van rekenen, schrijven, lezen, taal of aandacht en concentratie. 

Samenwerking Quadraam, Diagnostiek en Advies

Als het nodig is, werken we samen met het expertisecentrum Quadraam, Diagnostiek en Advies. In overleg met je ouders/verzorgers kijkt een team wat er aan de hand is en hoe we de problemen kunnen aanpakken. Zo kan er een dyslexie - of dyscalculieonderzoek plaatsvinden.

Verklaring

Heb je al een een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan krijg je, zodra je bij ons begint, een jaar remediale hulp. Ook ontvang je een pasje waarop staat aangegeven welke dispensaties en compensaties voor jou gelden tijdens je schoolloopbaan. De docenten zijn hiervan op de hoogte. Ons protocol dyslexie en dyscalculie vind je bij onze documenten